Passos de vianants amb semàfors, al barri de Fusteret

El barri de Fusteret disposarà de dos passos de vianants amb semàfors, que s’activaran a petició de les persones que hi hagin de travessar.

Els treballs d’instal·lació s’han iniciat aquest dimecres 16 de març, en el marc de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria, i anirà a càrrec de l’empresa ICL.

Els nous passos de vianants seran ubicats a tocar de l’accés cap a la pista esportiva i la parada de l’autobús, i no estaran connectats amb els actuals de detecció de velocitat excessiva, per tant, no serà necessari aturar-se si els vehicles circulen a una velocitat adient i no hi ha persones que hagin de passar la calçada.

Els treballs d’instal·lació està previst que finalitzin el 30 de març i inclouran la instal·lació dels nous semàfors, l’habilitació dels passos de vianants, l’adequació de la vorera i una nova senyalització horitzontal i vertical.

L’Ajuntament de Súria va demanar la inclusió d’aquests nous semàfors i passos de vianants en el PDU de la Mineria per tal de millorar la seguretat viària al barri de Fusteret, que registra una alta densitat de trànsit com a pas d’entrada i sortida des del centre urbà a través de la carretera C-1410z. La titularitat d’aquesta via correspon a la Generalitat.