L'Ajuntament congela les taxes i impostos municipals pel 2022

L’Ajuntament de Súria ha aprovat en la seva darrera sessió ordinària la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022 amb 8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 4 abstencions (ERC i JXS). L’equip de govern ha comptat amb l’assessorament jurídic de la Diputació per a la seva actualització, i destaca que es mantenen congelades totes les taxes i impostos municipals, tot i l’increment de la inflació:

  • Augment del percentatge de bonificació per als vehicles no contaminants en l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Pròrroga de la suspensió temporal de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres, per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector afectat.
  • Millora tècnica de l’article sobre la declaració i ingrés de la taxa reguladora dels serveis d’ensenyament especials en establiments municipals.

 

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovació de la modificació de cartipàs municipal pel que fa a la composició dels grups polítics municipals.
  • Aprovació per unanimitat del 4t Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages (2021-25).
  • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) en les següents pòlisses d’assegurances: vehicles, accidents del personal i regidors, assegurances de vida i responsabilitat civil.
  • Aprovació d’una sol·licitud de subvenció del programa específic de resiliència local de la Diputació de Barcelona, destinada a la construcció de l’edifici SAIAR per a la gent gran de la vila.