Ajuts per a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

L’Ajuntament de Súria ha anunciat una convocatòria de subvencions per a empreses locals, amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i la inversió empresarial al municipi.

Poden sol·licitar aquests ajuts totes aquelles pimes, autònoms i nous emprenedors que tinguin la seva seu social o fiscal a Súria i estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. Es considera nou emprenedor aquell treballador autònom que hagi iniciat la seva activitat laboral en els darrers 2 anys.

Les ajudes estan destinades  fomentar la creació de llocs de treball seran de 1.200€ per cada lloc de treball creat a jornada complerta durant un mínim de 12 mesos, 600€ per llocs de treball de mitja jornada un mínim de 12 mesos, i 300€ si dura 6 mesos.

Pel que fa a les ajudes destinades a fomentar la inversió empresarial, podran arribar al 50% dels costos amb els següents barems:

  • Màxim de 1.500€ per sol·licitud, per a inversions que no superin els 10.000€
  • Màxim de 2.000€ per a inversions entre 10.000€ i 20.000€
  • Màxim de 2.500€ per a inversions d’entre 20.000€ i 50.000€
  • Màxim de 3.000€ per a inversions iguals o superiors a 50.000€

Un mateix beneficiari podrà sol·licitar subvencions en ambdues línies d’ajuts, al qual se li podrà concedir un màxim de 3.000€ en total.

El plaç de presentació de sol·licituds comença el 21 d’octubre de 2021 i s’allargarà un total de 20 dies hàbils.

Per a més informació podeu consultar el document publicat el Butlletí Oficial de la Província