Obert el tràmit d'inscripció als ajuts per a la solvència empresarial

Informem de la publicació de l’ordre ECO/127/2021 de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Els ajuts estan adreçats a treballadors i treballadores autònomes ( empresaris i professionals) i empreses no financeres, i es destinaran a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests no hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat si s’escau, i es reduirà el nominal de deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Per poder percebre l’ajut extraordinari cal presentar el formulari d’inscripció prèvia, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

El formulari, disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, es pot presentar des de les 9:00h del dia 21 de juny de 2021 fins a les 15h del dia 30 de juny.

Podeu llegir la informació completa d’aquesta ordre aquí.