Què és un POUM?

POUM El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina d’ordenació urbanística que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi per als propers anys.

Per a més informació