Convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a empreses, per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial, any 2024

L'ajuntament de Súria crea una convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a empreses, per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial en aquest any 2024.

Les persones beneficiàries d'aquest ajut són les persones físiques o jurídiques beneficiàries d'aquestes ajudes, les micro, petites i mitjanes empreses, legalment constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, i treballadors/as autònoms i nous/nous emprenedors/as, que tinguin la seva seu social i/o fiscal a Súria.

Les subvencions concedides a aquesta convocatòria, hauran de destinar-se a finançar els nous llocs de treball creats i les inversions realitzades durant el període comprès entre l'1 de juliol de l'any anterior i el 30 de juny d'any en curs.

Més informació: https://bop.diba.cat/anunci/3644842/convocatoria-per-a-la-concessio-d-ajuts-economics-a-empreses-per-al-foment-de-la-creacio-de-llocs-de-treball-i-la-inversio-empresarial-any-2024-versio-en-catala-i-castella-ajuntament-de-suria