Convocatòria d'ajuts econòmics per al foment de l'ocupació i la inversió empresarial a Súria

L'Ajuntament de Súria ha anunciat avui la publicació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a empreses amb l'objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i promoure la inversió empresarial en el municipi durant l'any 2023.

Línia 1: Ajut per a la creació de llocs de treball

En aquesta línia, les empreses podran optar a un ajut de 1.200,00 euros per cada lloc de treball creat a jornada completa, amb una durada mínima de 12 mesos. En el cas que la contractació sigui per un mínim de 6 mesos, l'ajut serà de 600,00 euros per lloc de treball creat a jornada completa. Per als llocs de treball creats a mitja jornada, l'ajut serà de 600,00 euros per un mínim de 12 mesos i de 300,00 euros per un mínim de 6 mesos.

Línia 2: Ajut per a la inversió empresarial

En aquesta línia, les empreses podran sol·licitar un ajut de fins al 50% del cost de la inversió realitzada. El màxim de l'ajut serà de 1.500,00 euros per sol·licitud per a inversions que no superin els 10.000,00 euros. En el cas d'inversions iguals o superiors a 10.000,00 euros i inferiors a 20.000,00 euros, l'ajut serà de fins a 2.000,00 euros. Per a inversions iguals o superiors a 20.000,00 euros i inferiors a 50.000,00 euros, l'ajut màxim serà de 2.500,00 euros. Finalment, per a inversions iguals o superiors a 50.000,00 euros, l'ajut serà de fins a 3.000,00 euros per sol·licitud.

El termini màxim per presentar sol·licituds per aquests ajuts finalitzarà el dia 1 de setembre de 2023. Les empreses interessades hauran de complir els requisits establerts en les bases de la convocatòria i presentar la documentació necessària dins del termini establert.