Aprovat el pressupost municipal inicial per a l'exercici de 2023

El passat dijous 24 de novembre es va celebrar el ple municipal de Súria. Es va aprovar el pressupost municipal inicial més alt de la història de l'Ajuntament per a l'exercici de 2023 en la seva última sessió ordinària, per 5 vots a favor (PSC i GIIS), 1 en contra (JxS) i 5 abstencions (ERC i aiS). El pressupost es situa en 9.478.798,81 euros, dels quals a prop d'un 27% seran destinats a inversions.

 

Els objectius principals del nou pressupost municipal són els següents:

- Assegurar el bon funcionament i la millora dels serveis municipals. Incrementar les partides destinades a Benestar Social.

- Seguir apostant per la promoció d’habitatge social, la competitivitat del teixit econòmic i les energies renovables.

- Seguir millorant els equipaments d’ús social i la millora de la via pública.

- Incrementar la partida destinada a pressupostos participatius.

- Mantenir la contenció de la despesa corrent, tot i el fort increment dels costos energètics per la situació del mercat internacional de l’energia.

 

En total, les inversions previstes per a l’any 2023 seran de 2.544.194,09 euros. Les principals són les següents:

- Construcció de l’edifici del SAIAR: 1.159.953,48 euros.

- Millores dels polígons industrials: 500.000,00 euros.

- Rehabilitació de l’edifici de Cal Ton Bató: 176.500,00 euros.

- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals: 170.186,91 euros.

- Pressupostos participatius dels barris: 115.000,00 euros.

- Inversions en la xarxa d’aigua i clavegueram: 85.199,77 euros.

- Adequació del conjunt arqueològic de les Guixeres: 55.313,34 euros.

- Redacció del projecte d’edifici de la nova Biblioteca Pública: 55.212,30 euros.

- Canvi de calderes escolars: 30.000,00 euros.

- Millores dels equipaments esportius: 20.000,00 euros.

- Millores a la pista esportiva del carrer de les Flors (barri Santa Maria): 48.000 euros.

- Millora de camins forestals municipals: 15.955,79 euros.

- Millores del Cementiri Municipal: 15.000,00 euros.

- Instal·lació de nou carregador per a vehicles elèctrics: 15.000 euros.