Programa d'ajuts "Ocupació + Transformació"

El programa d’ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació”, dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives té l’objectiu d’oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

El pressupost d’aquesta convocatòria, impulsada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada amb fons MRR (REACT-EU) és de 38’5 milions d’euros. L’import de l’ajut és de 5.000€.

El poden sol·licitar totes les persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones assalariades o sòcies treballadores, que comptin amb al menys un centre de treball a Catalunya i que iniciessin la seva activitat com a màxim el 1 de desembre de 2020, amb un volum de negoci anual de l’any 2020 no superior a 2 milions d’euros.

Els sol·licitants es comprometen a mantenir tots els llocs de treball un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció, i a dur a terme una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, en un màixm de sis mesos des de la recepció de l’ajut.

Les sol·licituds es poden realitzar del dia 6 de juliol a les 9 hores fins al dia 27 de juliol a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.