Súria presentarà l'avanç del POUM en un acte informatiu obert el proper dijous

El proper dijous 7 de juliol a les 20h, l’Ajuntament de Súria ha convocat un acte informatiu obert per presentar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), dins el programa de participació ciutadana per a la seva elaboració.

L’acte tindrà lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la participació de responsables polítics i tècnics.

El POUM és un document bàsic d'ordenació integral del territori, ja que defineix els criteris de desenvolupament urbanístic, la delimitació d'espais urbans i naturals, les zones d'equipaments i la xarxa de mobilitat, entre d'altres temes.

Aquest acte públic de presentació de l'avanç del POUM s'adreça a tota la ciutadania. L'Ajuntament també farà altres actes de presentació per a entitats veïnals, empresarials, comercials, etcètera.

A més de la celebració d'aquests actes informatius, també s'ha editat un tríptic sobre l'elaboració del POUM i es portaran a terme altres accions informatives que seran anunciades oportunament.

En la seva darrera sessió ordinària, celebrada dijous 30 de juny, el ple municipal va aprovar un dictamen per convalidar i ampliar les accions de participació ciutadana incloses en un acord municipal que va ser aprovat a finals de 2015 per a l'elaboració del POUM.